Fabrika municije KRUŠIK

Izrada instalacije jake,  slabe struje i elektromotornog pogona