Grand Slot Club- Vidikovac

Izrada instalacije jake,  slabe struje i elektromotornog pogona